Polityka wysyłki

Dostawa i płatność

Dostawa odbywa się za pośrednictwem poczty. Paczki są dostarczane listem poleconym/paczką lub przez Colissimo.

Numer śledzenia jest wysyłany automatycznym e-mailem, gdy tylko paczka jest gotowa do opuszczenia naszego magazynu.

Numer jest aktywny przez następne 48h do 72h.

Czas dostawy:

    USA.
    Europa i międzynarodowe: czas może się wahać od 5 do 10 dni roboczych.

Uwaga dotycząca przesyłek międzynarodowych: przy odbiorze paczki może zostać naliczone cło. Wysokość cła różni się w zależności od kraju.

1. Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w fizyczne posiadanie towaru.

3. Powiadomienie o odstąpieniu od umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na piśmie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszego zamówienia poprzez oświadczenie jasno wyrażające chęć skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, wysyłając list pocztą lub pocztą elektroniczną na adres BH Empire LLC, 1309 coffeen ave ste 1200 sheridan wy 82801 USA oraz powiadamiając nas pocztą elektroniczną na adres hello@kalinia.pl podając numer zamówienia. Przykładowy formularz można znaleźć na dole strony.

4. Zgodność z okresem odstąpienia od umowy
Aby zachować zgodność z terminem odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo swoje oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszego zamówienia zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że mogli Państwo wybrać sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie ustaliliśmy z Tobą inaczej. Zwrot ten nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla Państwa.

6. Prawo do zatrzymania
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu wysłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot rzeczy.
Musisz zwrócić lub odesłać nam towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeżeli zwrócą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

8. Koszty odniesienia
Jesteście Państwo odpowiedzialni za bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.

9. Zwrot kosztów w przypadku pogorszenia stanu towaru
Twoja odpowiedzialność dotyczy wyłącznie pogorszenia stanu towaru wynikającego z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania towaru.

10. Towary do odsprzedaży
Towary przeznaczone do odsprzedaży nie podlegają zwrotowi ani wymianie.