Polityka prywatności

Polityka prywatności

Artykuł 1 - Definicje terminów używanych w karcie
W dalszej części dokumentu będziemy oznaczać:

    "Dane osobowe": definiuje się jako "wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, która jest identyfikowana lub która może być identyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub do jednego lub więcej elementów, które są dla niej specyficzne", zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r.

    "Serwis" lub "Serwis": strona http://www.kanilia.com i wszystkie jej strony.

    "Wydawca": BH EMPIRE SARL, osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za edycję i zawartość Strony.

    "Użytkownik": użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z Usług Serwisu.

Artykuł 2 - Wprowadzenie i rola karty

Niniejsza karta ma na celu poinformowanie użytkownika o zobowiązaniach Strony w zakresie poszanowania jego życia prywatnego oraz ochrony jego danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych podczas korzystania przez niego z usług.

Rejestrując się w Serwisie, użytkownik zobowiązuje się do podania nam prawdziwych informacji o sobie. Podanie nieprawdziwych informacji jest sprzeczne z warunkami korzystania z Serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do BH EMPIRE SARL z prośbą o informację, jakie informacje na jego temat są przechowywane przez BH EMPIRE SARL, o sprzeciw wobec ich przetwarzania, o ich modyfikację lub usunięcie, kontaktując się z dyrektorem ds. publikacji pod adresem hello@kalinia.pl.


Cenimy Twoją prywatność i informacje, na których udostępnienie wyrażasz zgodę w związku z naszą usługą marketingu SMS. Używamy tych informacji do wysyłania powiadomień tekstowych (dla Twojego zamówienia, w tym przypomnienia o porzuconej kasie), ofert marketingu tekstowego i tekstów transakcyjnych, w tym próśb o recenzje od nas.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do śledzenia pozycji umieszczonych w koszyku, w tym w przypadku porzucenia kasy. Informacje te są wykorzystywane do określenia momentu wysłania wiadomości przypominających o koszyku za pośrednictwem SMS.

 

Artykuł 3 - Dane zgromadzone na Stronie

Dane gromadzone i następnie przetwarzane przez Stronę to te, które użytkownik dobrowolnie przekazuje nam wypełniając różne formularze znajdujące się na Stronie. W przypadku niektórych operacji wykonywanych na Stronie, użytkownik może zostać poproszony o przekazanie dotyczących go danych partnerom zewnętrznym za pośrednictwem ich własnych usług, w szczególności podczas dokonywania płatności. Nie będziemy mieli dostępu do tych danych, a ich gromadzenie i przetwarzanie jest regulowane przez warunki specyficzne dla tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami przed przekazaniem swoich danych w tym kontekście.

Twój adres IP (numer identyfikacyjny przypisany do Twojego komputera w Internecie) jest zbierany automatycznie. Informujemy, że w ramach usługi może zostać wdrożony automatyczny proces śledzenia (Cookie), któremu można zapobiec poprzez zmianę odpowiednich parametrów przeglądarki internetowej, jak wyjaśniono w warunkach ogólnych niniejszej Strony.

Dane kontaktowe Użytkowników Strony, którzy zarejestrowali się na Stronie, zostaną zachowane zgodnie z przepisami francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku. Zgodnie z tą ustawą, mają oni prawo dostępu, wycofania, zmiany lub poprawienia podanych przez siebie danych. Aby to zrobić, wystarczy wysłać wniosek na adres e-mail: hello@kalinia.pl, lub pocztą na adres BH Empire SARL rte de Saillen 26, 1991 Salins, Szwajcaria.

Zbieranie danych osobowych Użytkowników przez Wydawcę jest w trakcie zgłaszania do francuskiego organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL).
Artykuł 4 - Cele gromadzonych Danych

Dane określone jako obowiązkowe w formularzach na Stronie są niezbędne do korzystania z odpowiednich funkcji Strony, a w szczególności z operacji na proponowanych na niej treściach.

Witryna gromadzi i przetwarza Dane swoich Użytkowników w celu wysyłania wiadomości e-mail, prowadzenia statystyk ruchu oraz realizacji zamówień na Witrynie.
Artykuł 5 - Odbiorcy i wykorzystanie zgromadzonych Danych

Gromadzone przez nas Dane przetwarzane są w celu dokonywania operacji na zawartości Serwisu.

Użytkownik może otrzymywać od naszego Serwisu wiadomości e-mail, w szczególności w ramach zaakceptowanych przez siebie newsletterów. Możesz poprosić o zaprzestanie otrzymywania tych e-maili, kontaktując się z nami pod adresem hello@kalinia.pl lub klikając na link przewidziany w tym celu w każdym wysłanym do Ciebie e-mailu.

Tylko w przypadku niektórych danych, określonych w odpowiednim formularzu i pod warunkiem dobrowolnej i aktywnej akceptacji za pośrednictwem wspomnianego formularza, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych naszym partnerom handlowym w celach marketingowych lub reklamowych. Informujemy, że takie przekazywanie danych osobom trzecim nie obejmuje wszystkich danych bankowych dotyczących użytkownika.

Partnerzy handlowi mogą przesyłać Państwu informacje pocztą elektroniczną w ramach precyzyjnych i specyficznych działań promocyjnych. Partnerzy ci są specjalnie wybierani przez https://www.kanilia.com na podstawie jakości ich produktów i usług. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail, kontaktując się z nami pod adresem hello@kalinia.pl lub klikając na przeznaczony do tego celu link umieszczony w stopce każdej wysyłanej wiadomości e-mail.

Artykuł 6 - Bezpieczeństwo danych

Informuje się Państwa, że Państwa Dane mogą zostać ujawnione w zastosowaniu ustawy, rozporządzenia lub na mocy decyzji właściwego organu regulacyjnego lub sądowego lub, jeśli jest to konieczne, w celu ochrony praw i interesów Wydawcy.


Artykuł 7 - Czas przechowywania Danych
Dane są przechowywane u administratora witryny, którego dane kontaktowe są podane w informacji prawnej witryny, i są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Po upływie tego okresu będą one przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i nie będą w żaden sposób wykorzystywane.

Artykuł 8

Korzystamy z platformy do przesyłania wiadomości tekstowych, która podlega następującym zasadom i warunkom. Zapisując się do naszego marketingu SMS i powiadomień, zgadzasz się na te warunki.

Wprowadzając swój numer telefonu przy kasie i inicjując zakup, zapisując się poprzez nasz formularz subskrypcji lub słowo kluczowe, wyrażasz zgodę na wysyłanie przez nas powiadomień SMS (dotyczących Twojego zamówienia, w tym przypomnień o porzuconym koszyku) oraz ofert marketingowych SMS. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgoda nie jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu.

Twój numer telefonu, imię i nazwisko oraz informacje o zakupie zostaną udostępnione naszej platformie SMS "SMSBump Inc", spółce z siedzibą w Sofii, Bułgaria, UE. Dane te będą wykorzystywane do wysyłania Ci ukierunkowanych wiadomości marketingowych i powiadomień. Podczas wysyłania wiadomości SMS, Państwa numer telefonu zostanie przekazany operatorowi SMS w celu zapewnienia dostawy.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych SMS i powiadomień, prosimy odpowiedzieć STOP na każdą wysłaną przez nas wiadomość mobilną lub skorzystać z linku rezygnacji, który podaliśmy w którejkolwiek z naszych wiadomości. Użytkownik rozumie i zgadza się, że alternatywne metody rezygnacji z subskrypcji, takie jak użycie alternatywnych słów lub żądań, nie będą uznawane za rozsądny sposób rezygnacji z subskrypcji. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych.

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij SMS o treści "HELP" na numer, z którego wysłano Ci wiadomość. Możesz również skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, prosimy o postępowanie zgodnie z powyższymi procedurami.


Wszelkie prawa zastrzeżone.